Velkommen til første skoledag

Torsdag 17.8

Vg1 møter i auditoriet kl. 9:00

Velkommen ved rektor

Deretter går klassene til hvert sitt rom med kontaktlærer

Makkerskap, start med bli-kjent, informasjon og utfylling av skjemaer.

Forberede oppstartsamtale

Kl. 10:30 - 11:30 

Bookface-konkurranse i biblioteket og grilling i skolegården

 

Vg2 møter i auditoriet kl 12:00

Velkommen ved rektor

Deretter går klassene til hvert sitt rom med kontaktlærer

Fylle ut refleksjonsskjema som utgangspunkt for samtale med kontaktlærer

Utfylling av skjemaer og annen praktisk informasjon

Plan for oppstartssamtale

 

Idrettselevene henter lærerbøker sammen med kontaktlærer

 

Vg3 møter i auditoriet kl 13:00

Velkommen ved rektor

Deretter går klassene til hvert sitt rom med kontaktlærer

Fylle ut refleksjonsskjema som utgangspunkt for samtale med kontaktlærer

Utfylling av skjemaer og annen praktisk informasjon

 

Idrettselevene henter lærebøker sammen med kontaktlærer

 

Fredag 18.8

Alle trinn har individuelle samtaler med kontaktlærer etter egen plan.

ST-elever på Vg2 og Vg3 henter lærebøker før samtalen

 

Mandag 21.8

Ordinær undervisning

Vg1 henter lærebøker etter oppsatt plan