Siste skoledag

09:00-10:00:  Elevene møter kontaktlærer i klasserommet. Kontaktlærer organiserer en avslutning for klassen med frokost/lunsj og eller quiz etc. Viktig at kontaktlærerne gir tydelig beskjed til klassen sin om dette. 

10:00-10:30: Vasking av pulter. Elevene setter pulter og stoler utenfor klasserommet. Elevene henter vaskeutstyr nede i vestibylen.

10:30-11:00: Felles avslutning i gymsalen. 

 
11:30: Lunsj på personalrommet for alle ansatte