Samtaledag og lærebøker til Vg2 og Vg3

Alle trinn har individuelle samtaler med kontaktlærer etter egen plan.

ST-elever på Vg2 og Vg3 henter lærebøker før samtalen