Halvdagsprøver 2P, S1, R1 (ikke langrenn), MALE 2, FYS 2, Sosialkunnskap, Tysk 3