Dønskibedrift på TV2-nyhetene

Legendary UB har utviklet en app i samarbeid med Ruter som varsler om bussen er forsinket.

Se TV2-innslaget her

Apputvikling i samarbeid med Ruter

Mange opplever å komme for sent på skole eller jobb fordi bussen er forsinket. Dette problemet har Legendary UB grepet fatt i. Ungdomsbedriften har i samarbeid med Ruter utviklet en applikasjon som gir informasjon om bussen blir forsinket. På sikt er tanken at appen også skal kunne varsle om t-banen eller toget er for seint ute.

Nye fraværsregler gir nye samfunnsbehov

Med de nye fraværsreglene som myndighetene har bestemt og som skolene er forpliktet til å følge opp, blir appen et viktig bidrag til samfunnet. – Vi løser et samfunnsproblem, men målet er også å tjene penger. Når et visst antall folk har lastet ned appen vår, blir det attraktivt å kjøpe annonser der, sier daglig leder Karim Abdellaoui. Foruten Abdellaoui, består gruppa av Wasim Ahmed Bashir, Labib Mohammad Malik og Erfan Sattar.

Stolte prisvinnere: Wasim, Labib, Karim og Erfan
Stolte prisvinnere: Wasim, Labib, Karim og Erfan

Se omtalen i Budstikka

Juryens kriterier for tildelingen:

  • Bedriften har et klart definert sosialt problem de ønsker å løse.
  • Bedriften har en nyskapende løsning.
  • Bedriften har fokus på dobbel bunnlinje, og kan vise til sosial endring og økonomisk overskudd.
  • Bedriften skaper begeistring for sitt arbeid.

Prisen er kåret på bakgrunn av samtaler ved ungdomsbedriftens stand.

Vi gratulerer og ønsker bedriften lykke til videre!