Josimarjournalist med kritisk blikk på fotballen

Lars Johnsen fra fotballbladet Josimar fortalte om betydningen av undersøkende journalistikk i forhold til dagens fotball for idrettselevene i biblioteket

Hva er kritisk journalistikk?

Johnsen innledet med å slå fast at mye av sportsjournalistikken i dag er preget av rapporter om resultater i tillegg til sladder om idrettsutøvere. For å forklare hva kritisk journalistikk innebærer, trakk han fram et sitat fra Lord Northcliff: "News is what somebody somewhere wants to supress, all the rest is advertising".

 

Hvorfor være kritisk og gå i dybden?

Lars Johnsen mener at idrettsjournalistikken har et stort ansvar for å avdekke uregelmessigheter i idretten. Idretten utgjør en stor del av samfunnet vårt. Norges fotballforbund organiserer for eksempel 370 000 spillere fordelt på over 1800 klubber. En annen faktor som tilsier at mediene retter et kritisk søkelys på idretten, er de store pengesummene som råder innenfor denne sektoren; ikke minst i internasjonal fotball. Dette er temaer som er veldig relevant for elevene i faget Idrett og samfunn.