Skolen er åpen fra kl. 9 - 15 i sommer

Vitnemål hentes på kontoret. Har du spørsmål om vitnemål, ta kontakt med Bente Granheim (bente.karin.granheim@donski.vgs.no / tlf 98074197)