Foreldremøter for Vg1 og Vg2

Onsdag 6. september ble det holdt foreldremøter for Vg1 og Vg2. Les mer her

 

På dagsorden

  • Informasjon om skolen og rammer for foreldresamarbeid 
  • Fraværsregler
  • Elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø
  • Ungdom og rusmidler

Klassemøter 

Etter fellesmøtet hadde kontaktlærer møte med foreldrene i hver enkelt klasse.