Stolte Dønski-ambassadører

Her på Dønski vgs er vi så heldige å ha en flott gjeng elever som skal være vårt ansikt utad. Både alene og sammen med ansatte representerer de skolen i ulike sammenhenger.

Hvem er de?

Dønski-ambassadørene består av et gruppe elever som skal være med på å presentere Dønski til elever utenfor skolen. Dette skjer for eksempel når skolen har besøk fra 10. klassinger, på utdanningstorg i Sandvika og ved besøk på ungdomsskoler.

Lite press og stress

Amanda Mylius Krause   Foto: Ragnhild A. Tornes
Amanda Mylius Krause
Foto: Ragnhild A. Tornes

Amanda Mylius Krause går i 3STA og har vært Dønski-ambassadør siden andre klasse. Ett av oppdragene hun har hatt, er å vise rundt 10. klassinger på skolen når det er åpen dag på høsten. «Jeg liker veldig godt å snakke med 10. klassingene. Jeg ønsker å gi dem en ordentlig intro til skolen, slik at de vet hva de søker på». Når hun skal trekke fram det positive ved Dønski, nevner hun først det gode miljøet. Det er godt samhold her. Det er hyggelig og vi opplever lite press og stress. Vi kan være oss selv og lærerne er flinke til å se den enkelte elev.

Fokuset på mottoet til skolen er også veldig tydelig. «På Dønski skal alle lykkes» har lenge vært skolens visjon og noe skolen vektlegger i alt arbeid. Amanda ser mangelen på press på utseende og klær som noe udelt positivt. «Her er det ikke noe problem å komme med joggebukse på skolen».

Amandas erfaring har også kommet skolens nåværende elever til nytte. På biblioteket har det blitt avholdt fagdag i fobindelse med fagvalget på studiespesialiserende. Der fortalte Amanda og andre elever om fagene de har valgt. For hennes del gjelder det rettslære, engelsk og tysk. Tysken er på nivå 3, noe ikke alle skoler tilbyr. Så da kommer elever fra blant annet Rosenvilde og Sandvika og får undervisning sammen med Dønski-elevene. Hun er  godt fornøyd med både den ordningen og fagvalgene sine generelt.

 

Ut av klasserommet

Andreas Rosendahl Evensen og Ebba Sophie Fredriksson  Foto: Ragnhild A. Tornes
Andreas Rosendahl Evensen og Ebba Sophie Fredriksson
Foto: Ragnhild A. Tornes

Ebba Sophie Fredriksson og Andreas Rosendahl Evensen går begge på toppidrett fotball i klasse 3IFB. Andreas er ny ambassadør i høst, mens Ebba har vært det siden 1. klasse. Ved 10. klassebesøkene har de, i tillegg til å informere, gjennomført økter i aktivitets- og treningslære for de besøkende. «Det å snakke med 10. klassingene har gjort oss veldig bevisste på hvor bra vi har det her», forteller de. Lærerne tilrettelegger godt for at de skal få drive med idretten sin. Det er faste treningstider og godt samarbeid med klubbene. Treningsleirer i utlandet er også veldig gøy og positivt for miljøet. De nevner turer til Kypros, Tyrkia og Spania. Også de andre idrettselevene får kommet seg ut i verden. «Det er godt å få være litt utenfor klasserommet» slår de smilende fast.

Godt miljø

Ebba og Andreas er bare glade over å få spørsmål om miljøet på skolen. «Mange som ikke går her, vet ikke hvor bra det er her». Spørsmål om miljøet på skolen er blant dem ambassadørene får oftest fra 10. klassingene. Men mange lurer også på dette med den nye fraværsgrensa. Amanda vil gjerne berolige dem. «Det handler om å ha kontroll på fraværet ditt og om å skaffe dokumentasjon når du er syk.» Hun syns det er viktig at elevene ikke blir skremt av ordningen. 

Utdanningstorget

Dønski-ambassadørene deltar også på Utdanningstorget i Sandvika i januar. Utdanningstorget er en stor yrkesmesse for foresatte og elever i grunnskolen. Alle videregående skoler i Asker og Bærum er representert, og alle utdanningsprogram er representert. Både lærere og elever står på stand for sin skole og svarer på spørsmål fra de besøkende. Amanda tror det er positivt for dem å få informasjon om skolen direkte fra elever som går der og kjenner skolen på en annen måte enn lærerne. 

Inngangspartiet på skolen Foto: Ragnhild A. Tornes
Inngangspartiet på skolen
Foto: Ragnhild A. Tornes

Alle disse tre Dønski-ambassadørene er skjønt enige om at Dønski er en flott skole de trives på og som de er stolte av å representere utad. De angrer ikke på at de meldte seg. «Å få være et forbilde og en inspirasjon for kommende elever, er utrolig fint!»