FAGVALG VG1

Velkommen til informasjonsmøter om fagene 17. januar! Kl 11:45 for elevene og kl 19:00 for foreldrene på studieforberedende. Selve fagvalget er 31. januar.

Det blir informasjonsmøter i auditoriet om hvilke fag du kan velge til Vg2. Ett møte er for elevene og ett for foreldrene.

Elever

Lærere og elever de ulike fagene du kan velge og de ulike retningene her på skolen: økonomen, samfunnsviteren og realisten.

Foreldre

Foreldremøte i auditoriet kl.19:00

Rådgiverne Trine Bernt og Nina Røneid har gruppeveiledning med Vg1-elevene i perioden fra 17. til 31.januar.