Temamøte om rus for foreldre

Målgruppen er foreldre til ungdom som har brukt/bruker illegale rusmidler, primært cannabis, men også andre rusmidler. Det å ha en ungdom som ruser seg kan føre til mange bekymringer hos de voksne, og målet med temamøtet er å gi foreldre påfyll og hjelp til å håndtere foreldrerollen i en vanskelig situasjon.

Invitasjon til temakveld rus 25.01 2018