Poetiske elever

Tre timers kurs med i regi av Den kulturelle skolesekken endte med fremføring av egenskrevne dikt. Alle elevene var på scenen og fikk føle på publikums kjærlighet og respekt. Men før denne fantastiske avslutningen ble det jobbet og konkurrert hardt og utvist stort engasjement.

Slam!kollektivet

Kursholderne Sofia Knudsen Estifanos og Jeaninne Masika Lukusa kom til Dønski vgs fra foreningen Slam!kollektivet. Dette er en forening som aktivt jobber for slam-poesi og spoken word-litteratur som kunstform i Norge. Sofia og Jeaninne førte elevene gjennom mange varierte øvelser før elevene skulle skrive noe selv. Elevene øvde seg på formidling gjennom kroppsspråk, konkurrerte om å komme på flest rimord og virkemidler og fikk i tillegg nyte kursholdernes fremføring av eget materiale.

Kjærlighet og respekt

Denne torsdagen var det 1IFB med sin lærer, Trine Bernt, som var i ilden på biblioteket. Dagen før hadde Agnes Bøttcher sin norskklasse 2STB vært gjennom det samme i klasserommet. Begge dager fikk elevene aktivert kunnskap de allerede sitter inne med. Gjennom øvelser og konkurranser fikk de en felles forståelse av ulike virkemiddel som kan brukes i både skrivingen og fremføringen. Kursholderne var også opptatt av hvordan en viser kjærlighet og respekt for den som står på scenen.

Idrett og død

Etter en individuell idèmyldring og valg av tema og virkemidler, endte det hele i dikt som ble fremført foran resten av klassen. Elevene ble oppfordret til å skrive om noe de bryr seg om. Og dette var det tydeligvis mange som gjorde. I denne idrettsklassen handlet det mye om sport, konkurranse og prestasjon. Men også emner som ensomhet, krig og død fikk vi formidlet gjennom korte og lengre tekster.