Temamøter for foreldre med ungdom som har ME eller ME-lignende symptomer

Målgruppen er foreldre til ungdom som har ME eller ME-lignende symptomer. Det å ha en ungdom med denne problematikken kan føre til mange bekymringer hos de voksne, og målet med temamøtene er å gi foreldre påfyll, kunnskap og hjelp til å håndtere foreldrerollen i en vanskelig situasjon.