Samiske veivisere på besøk

Hva vet egentlig bærumsungdom om samisk kultur? En del, viste det seg. Likevel hadde de unge samiske veiviserne mye å lære elevene.

Samiske veivisere

Denne uken har Vg3-klassene hatt besøk fra Samiske veivisere. Dette er en ordning som går ut på at samiske ungdommer selv forteller om deres hverdag, kultur og tradisjoner. Ungdommene som er samiske veivisere har fått opplæring ved Samisk høgskole i Kautokeino for å kunne gjennomføre oppgaven sin. De to som kom til Dønski og holdt et 90 minutters foredrag for tre elevgrupper, var Maren Benedicte Storslett (22) fra Karasjok og Leif Henrik Halvari (23) fra Tana. 

Man boaris leat don?

Dette er nordsamisk for "Hvor gammel er du?" Dette var noe av det elevene lærte i en personlig og engasjerende fremstilling av språk, samfunnsliv, identitet og rasisme. Disse to ungdommene klarte også å sette det hele i et historisk perspektiv. Behandlingen av vårt urfolk i Norge er ikke mye å være stolte av. Heldigvis fortalte de også om blomstringstida fra 80-tallet og utover. Men fornorskningspolitikken Norge hadde drevet i lang tid fikk sine følger. Dette kunne Leif Henrik fortelle elevene om. Hans foreldregenerasjon snakket ikke samisk siden besteforeldregenerasjonen ikke lærte dette til sine barn. Han har derfor lært seg språket som ungdom. Nå fikk elevene prøve seg litt på nord-samisk, et av de tre største samiske språkene i Norge. Elevene fikk øve seg på å fortelle hverandre hva de het og hvor gamle de var og spørre om det samme.

Levende samisk kultur

Foredragets siste del fortalte om en levende samisk kultur med festivaler, musikk, kunsthåndverk og kofter. Det moderne og det tradisjonelle lever side om side og har bedre kår enn på lenge. Maren viste fram bilder av sin nye festivalkofte samt tradisjonelt kunsthåndverk hun syslet med på fritida. Disse festivalkoftene er mer uformelle og ungdommelige versjoner av den tradisjonelle kofta og har ofte tynnere stoffer med mer utradisjonelle farger og mønstre. Veiviserne spilte også eksempler for oss på musikk av både tradisjonell og mer utforskende art. Det hele ble avsluttet med en samisk versjon av Cezinandos "Håper du har plass" fra et festivaltelt.

Sosiale medier

Samiske veivisere kan selvfølgelig følges på SoMe og har et eget nettsted. Sjekk gjerne ut disse. Årets veivisere har også laget en egen samisk spilleliste på Spotify.