Skolehelsetjenesten inviterer til temakveld om rus for foreldre 24. januar

Målgruppen er foreldre til ungdom som har brukt/bruker illegale rusmidler, primært cannabis, men også andre rusmidler. Det å ha en ungdom som bruker rusmidler kan føre til mange bekymringer hos de voksne, og målet med temamøtet er å gi foreldre påfyll og hjelp til å håndtere foreldrerollen i en vanskelig situasjon.

Temaer som vil bli presentert

  • Oppdatert kunnskap om cannabis og andre rusmidler
  • Når er man bekymret og hvorfor?
  • Rusens funksjon
  • Hvordan få til en god samtale rundt temaet som forelder?

Om temakvelden

Møtet er et tilbud til foreldre, bonusforeldre og andre foresatte. Temamøtet kan også anbefales til foresatte som har ungdommer som går på Ungdomskontrakt.

Temakvelden holdes av Helsetjenester barn og unge, Skolehelsetjenesten.

Tilbudet er gratis og det vil bli servert kaffe/te.

Praktiske opplysninger

Tid

24. januar 2019 kl 18.00-21.00

Sted

Helsestasjonen for ungdom i Sandvika, 3 etasje

Rådmann Halmrastsvei 2

1337 Sandvika

Påmelding 

Skolehelsetjenesten: annette.bjerke@baerum.kommune.no