Smittsom hjernehinnebetennelse

Vår skole har blitt invitert av Folkehelseinstituttet til å delta i en studie om Norsk Ungdoms Sårbarhet for Smittsom hjernehinnebetennelse, kalt NUSS-studien, som skal undersøke hvor mange som har meningokokkbakterien i halsen og om immunforsvaret er i stand til å forhindre sykdommen.

Om sykdommen

Smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom) er en sjelden, men veldig alvorlig sykdom som skyldes meningokokkbakterien. Ungdommer har økt risiko for denne sykdommen, men den kan i stor grad forebygges ved vaksinasjon. 

NUSS-studien

Vår skole har blitt invitert av Folkehelseinstituttet til å delta i en studie om Norsk Ungdoms Sårbarhet for Smittsom hjernehinnebetennelse, kalt NUSS-studien, som skal undersøke hvor mange som har meningokokkbakterien i halsen og om immunforsvaret er i stand til å forhindre sykdommen. Følg lenken for å lese Folkehelseinstituttets informasjonsskriv om studien eller se vedlagte PDF. Studien vil gjennomføres på skolen

 

Hvis du er 16 år eller eldre, kan du selv samtykke til å delta ved å trykke på denne lenken : Nuss-samtykke. Du logger inn ved hjelp av MinID.

 

Når du har samtykket trykker du på følgende lenke for å besvare spørreskjemaet: Nuss-spørreskjema

 

Ungdom under 16 år må ha tillatelse fra foresatte for å delta i studien. Hvis du er under 16 år og ønsker å delta kan du/dere ta kontakt med skolen for å få tilsendt samtykkeskjema for foresatte.

 

Frist for påmelding til NUSS-studien er torsdag 13.september 2018.

Les mer om studien på nettsiden til folkehelseinstituttet

Har du spørsmål ta kontakt med skolen eller Folkehelseinstituttet:

Sara Viksmoen Watle, overlege og stipendiat (telefon 21076906 eller e-post SaraSofieViksmoen.Watle@fhi.no), eller

Lisbeth Meyer Næss, seniorforsker og prosjektleder (telefon 2107652)