Stipend fra Lånekassen

Søknadsfristen for stipend fra Lånekassen er 15. november.

Elever kan søke om stipend når de har skoleplass

Les mer om hvordan du søker om stipend og hvordan du får pengene her

Foreldre/verge skal signere avtalen om støtte til elever under 18 år

Det trengs bare signatur fra én av foreldrene.

Les mer om foreldresignering her

Hvordan søker du om støtte og hvor mye kan du få?

Slik får du pengene, les mer her

Slik søker du, les mer her

Så mye kan du få, les mer her