Fred på jord

I forbindelse med emnet "Fred på jord" i samfunnsfag, var 2IDB på besøk på Nobels fredssenter. Her fikk de høre foredraget "Ban the bomb" som handler om konsekvensene ved bruk av atomvåpen. Dette foredraget er knyttet til fredsprisutdelingen i 2017 da ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) fikk prisen. Med seg på denne vellykkede ekskursjonen hadde 2IDB lærerne Sigrun og Agnes, i tillegg til lærerstudenten Luiza.