Økonomen på fagdag på BI i Nydalen

Her følger en liten beretning fra besøket.

Studentassistenter Thea og Dorothea fra BI campus Oslo tok varmt imot oss.
Dagen inneholdt blant annet forelesning om merkevareledelse av førstelektor Elisabeth Falck og praktisk caseløsning der  økonomielevene var delt opp i grupper. Her vanket det til og med premier.

Faglærere Morten Laache og Sigrun R Sangvik var ivrig tilstede gjennom dagen. Dette var godt faglig påfyll og en nyttig erfaring i presentasjoner samt et imponerende bygg å bli vist rundt i. Vi gleder oss til neste gang!