Presentasjon frå Åpen kveld for 10. klassinger med foreldre

Her vil du finna presentasjonen som vart vist på Åpen kveld måndag 14. januar.

Presentasjon vist på Åpen kveld