Den uslåelege kombinasjonen

I fjor hadde idrettstilboda her på Dønski 173 søkjarar til 84 plassar. Det var ei kraftig auke frå øret før. Kanskje er dette eit resultat av den sterke satsinga på samarbeid med dei lokale idrettsklubbane? William er ein elevane som kan kombinera satsinga på bandy med skule i nærmiljøet slik at han kan fortsetja å bu heime. Les gjerne saka om han og skulen i artikkelen frå Budstikka.