Klagebehandling

Ta kontakt med rektor før du sender klage på standpunktkarakter. Ved klage på eksamenskarakter bør faglærer ha lest gjennom besvarelsen på forhånd.

Standpunktkarakter Vg3

Ved klage på standpunktkarakter skal rektor kontaktes før klagen skrives.

Standpunktkarakterene offentliggjøres på Skolearena 9. juni kl. 9:00

Frist for hurtigklage: mandag 12. juni kl. 9:00

Frist for ordinær klage: mandag 19. juni kl. 9:00

Standpunktkarakter Vg1 og Vg2

Ved klage på standpunktkarakter skal rektor kontaktes før klagen skrives.

Standpunktkarakterene offentliggjøres på Skolearena 19. juni kl. 9:00

Frist for ordinær klage: torsdag 29. juni kl. 9:00

Skriftlig eksamen - alle trinn

Eksamenskarakterene offentliggjøres på Skolearena mandag 19. juni kl. 9:00

Be faglærer vurdere besvarelsen før klagen skrives. 

Frist for hurtigklage: mandag 26. juni kl. 9:00

Frist for ordinær klage: torsdag 29. juni kl. 9:00

Klaging muntlig eksamen - alle trinn

Ved klage på karakter til muntlig eksamen kan man bare klage på formelle feil. Ta kontakt med rektor. Ved innvilgelse av klage vil eleven bli trukket opp til ny muntlig prøve.

Muntlig eksamen Vg3

Hurtigklagefrist: onsdag 14. juni kl. 14:00

Ordinær klagefrist: fredag 23. juni kl. 14:00

Muntlig eksamen Vg2

Klagefrist: onsdag 21. juni kl. 14:00

Muntlig eksamen Vg1

Klagefrist: mandag 26. juni kl. 14:00

 

Kontaktperson

Hanne Rud

Rektor

E-post hanne.rud@donski.vgs.no

Tlf: 67 80 60 04