Regler og rutiner ved heldagsprøver og eksamen

Sett deg godt inn i reglene og rutinene på forhånd slik at du er forberedt.

Generelt

Oppgaven deles ut på papir og skrives normalt i Microsoft Word. Nettet vil være stengt hele dagen - om nødvendig stenges nettet dagen før om ettermiddagen.
Tilknytning til nettverk under prøvene, anses som juks .Elevene har plikt til å melde fra hvis de er på nett når de vet at dette ikke er lov.

Forberedelser før prøvene

Ifinger og Geogebra skal være lastet inn før prøvedagen
Du kan før prøvedagen laste ned dokumenter og notater på egen pc. Husk regler for kildebruk dersom du bruker dette.
du har ansvar for at din pc er i brukbar stand prøve/eksamensdagen. Vg3-elever må bruke skolepcen ved prøven/eksamen.

På prøvedagen

Mobiltelefoner skal ligge framme på kateteret og være avslåttalle. Skjermene på pc/mac skal være synlige for vakten

Det er ikke tillatt å bruke

head-set/øretelefoner for lyd (med mindre det foreligger spesiell tillatelse for eleven)
ekstern mus
minnepenn eller andre usb-enheter (den er kun lader som skal være tilkoblet pcen)
Mobile nettverk (eller annet som gjør det mulig å kommunisere) skal ikke benyttes..

Kontrollrutiner under heldagsprøven

Et kontrollteam vil gå runder for å bistå vaktene i de enkelte rom. Teamet har it-kyndig personale og skal bidra til å avsløre forsøk på juks.

Konsekvenser ved brudd på reglene

Brudd på reglene blir meldt til skolens ledelse, og prøven kan bli anullert.

Innlevering heldagsprøver

Besvarelsen skal ha topptekst eller bunntekst med sidetall, fag og navn
Eleven må lagre besvarelsen lokalt på sin pc.
Du skal levere oppgaven i en mappe læreren din har opprettet på faget i Its learning.
Vakten må åpne nettet for deg og overvåke innleveringen for å sikre at du leverer riktig dokument på riktig måte.

Innlevering eksamen

Besvarelsen skal ha topptekst eller bunntekst med sidetall, fag og navn
Eleven må lagre besvarelsen lokalt på sin pc.
Du skal levere oppgaven via en nettadresse du får oppgitt på eksamensdagen.
Vakten må åpne nettet for deg og overvåke innleveringen for å sikre at du leverer riktig dokument på riktig måte.