Skolemiljøutvalget (SMU)

Målet for skolemiljøutvalget er at alle gruppene ved skolen tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

Skolemiljøutvalget skoleåret 2017/18:

  • Amalie Foosnæs, Amanda Krause, Line Martinsen og Hawdam Nasrolahzadeh (elevrådet)
  • Eivind B. Sundet (miljøarbeider)
  • Anders Lindhjem-Godal og Eric Askildsen (skolens ledelse)

Eksempler på saker som behandles:

Sakene er gjerne relatert til elevers og ansattes fysiske og psykososiale miljø:
  • inneklima
  • mobbing
  • forsøpling
  • helsetiltak
  • sunn mat
  • orden
  • arbeidsstilling