Skolemiljøutvalget (SMU)

Målet for skolemiljøutvalget er at alle gruppene ved skolen tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø

Skolemiljøutvalget skoleåret 2016/17:

  • Amalie Foosnæs, Amanda Krause, Henrik Holm, Majdi Basharati, Kasid Mian, Hesho Hassan (elevrådet)
  • Eivind B. Sundet (miljøarbeider)
  • Hanne Rud og Eric Askildsen (skolens ledelse)

Eksempler på saker som behandles:

Sakene er gjerne relatert til elevers og ansattes fysiske og psykososiale miljø:
  • inneklima
  • mobbing
  • forsøpling
  • helsetiltak
  • sunn mat
  • orden
  • arbeidsstilling 

Kontaktperson

Hanne Rud

Rektor

E-post hanne.rud@donski.vgs.no