Fraværsgrense 10%

Gjelder i de enkelte fagene

Grensen på 10% vil gjelde fravær fra timer i enkeltfag, ikke det totale fraværet. Elever som har mer enn 10 prosent fravær i ett fag, vil ikke få karakter i faget. Her ser du en oversikt over antall timer som utgjør 5% og 10% i fagene.

Unntak for inntil 10 skoledager ved sykdom m.m.

Elevene vil likevel kunne få karakter hvis han/hun kan dokumentere at fraværsgrensen er overskredet pga. følgende forhold:

  • helse- og velferdsgrunner
  • arbeid som tillitsvalgt, hjelpearbeid eller politisk arbeid
  • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
  • lovpålagt oppmøte 

Dokumentasjon

Hvis det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringen på forhånd. Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført opp i et eget vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han/hun kan legge fra dokumentasjon på årsakene til fraværet. 

Forskjellene i reglene om fraværsgrense og føring av fravær på vitnemål

Forskjellen på overtrådt fraværsgrense og manglende vurderingsgrunnlag

Konsekvensen av at læreren ikke har vurderingsgrunnlag og at en elev har overskredet en fraværsgrense, er den samme. I begge tilfeller vil eleven ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.