Skolens ledelse

Rektor og assisterende rektor

Anders Linhjem-Godal er rektor på Dønski videregående skole.
Rektor er skolens øverste pedagogiske og administrative leder.
Hun har ansvar for at skolen drives i tråd med gjeldende lov og regelverk.

Eric Askildsen er assisterende rektor og avdelingsleder for realfag på Dønski videregående skole.
Assisterende rektor er rektors stedfortreder med ansvar for oppfølging av elevrådet, internasjonalisering og brukerundersøkelser. Som avdelingleder for realfag har han ansvar for det faglig-pedagogiske arbeidet på avdelingen og for skolens planarbeid.

Øvrig ledelse

Bente K. Granheim er leder for pedagogiske støttefunksjoner
Hun har ansvar for inntak, eksamen og vitnemål.

Iner Skottene Møllerløkken er avdelingsleder for språk, samfunns- og økonomifag
Hun har ansvar for det faglig-pedagogiske arbeidet på avdelingen og for skolens planarbeid.

Lars Erik Strand er avdelingsleder for idrettsfag
Han har ansvar for det faglig-pedagogiske arbeidet på avdelingen og for skolens planarbeid.

Vibeke Strand er avdelingsleder for Avdeling for tilrettelagt opplæring
Hun har ansvar for det faglig-pedagogiske arbeidet på avdelingen. 

Taran Kjeldsen er administrativ leder
Hun har ansvar for skolens økonomi og personaladministrasjon.

Nina Røneid er leder for elevtjenesten

Kontaktpersoner

Anders Lindhjem-Godal

Rektor

E-post Anders.Lindhjem-Godal@donski.vgs.no

Nina Røneid

Leder elevtjenesten, rådgiver, lærer

E-post Nina.Roneid@donski.vgs.no

Tlf: 67 80 60 06 / 976 25 665

Eric Askildsen

Assisterende rektor

E-post Eric.Askildsen@donski.vgs.no

Bente Karin Granheim

Leder pedagogiske støttefunksjoner

E-post Bente.Karin.Granheim@donski.vgs.no

Tlf: 67 80 60 07

Inger Skottene Møllerløkken

Avdelingsleder SSP

E-post Inger.Skottene.Mollerlokken@donski.vgs.no

Tlf: 47758054

Lars Erik Strand

Avdelingsleder idrett

E-post Lars.Erik.Strand@donski.vgs.no

Tlf: 41 45 96 09

Vibeke S Strand

Avdelingsleder tilrettelagt opplæring

E-post Vibeke.S.Strand@donski.vgs.no

Tlf: 99 24 65 75

Taran Kjeldsen

Administrativ leder

E-post Taran.Kjeldsen@donski.vgs.no

Tlf: 67 80 60 01