Studiespesialisering

Studiespesialisering passer for deg for som ønsker å fortsette med utdanning og legge grunnlag for å kunne ta videre studier. Elever sier om Dønski at her trives alle godt, og det gjør det lettere å lære. På Dønski kan du kombinere idrett og SSP. Det gjelder både toppidrett og breddeidrett. Velkommen til Dønski!

Vår skole ble i en fersk undersøkelse (SØF, 2016) kåret til landets syvende beste skole på resultatvekst. Det vil si at mange elever får bedre karakterer når de går ut fra Dønski enn det de hadde på ungdomsskolen.

Fellesfag - Vg1

 • norsk (4 timer)
 • naturfag (5 timer)
 • matematikk (5 timer)
 • engelsk (5 timer)
 • fremmedspråk (4 timer)
 • samfunnsfag (3 timer)
 • geografi (2 timer)
 • kroppsøving (2 timer)

Fellesfag - Vg2

 • norsk (4 timer)
 • fremmedspråk (4 timer)
 • matematikk (3 timer)historie (2 timer)
 • kroppsøving (2 timer)

Fellesfag - Vg3

 • norsk (6 timer)
 • historie (4 timer)
 • religion og etikk (3 timer)
 • kroppsøving (2 timer) 

Programfag

Programfag er fag eleven velger. Alle elever må ha minst tre programfag på Vg2 og de må fortsette med to av dem på Vg3.

Vi tilbyr tre hovedretninger på studiespesialiserende:

 • samfunnsviteren - med fokus på samfunnsfagene
 • økonomen - med fokus på økonomifagene
 • realisten - med fokus på realfagene

Linjevalget bestemmer to av programfagene. Det tredje velger du fra en liste. På denne måten får du fag som utfyller hverandre. I tillegg kan du velge toppidrett eller breddeidrett på alle trinn.  

Her kan du lese mer om hovedretningenen

Timetall

 • Vg1 - 30 timer pr uke
 • Vg2 - minimum 30 timer pr uke
 • Vg3 - minimum 30 timer pr uke

Mer informasjon finner du i dokumentet Veien videre.

 

 

Kontaktperson

Inger Skottene Møllerløkken

Avdelingsleder SSP

E-post Inger.Skottene.Mollerlokken@donski.vgs.no

Tlf: 47758054