Skoleruta

Skolerute for Dønski videregående skole 2020 - 2021

Med forbehold om endringer - bortsett fra første/siste skoledag, vinterferie og høstferie

Skolestart: uke 34, 18. august
Høstferie:
uke 40
Juleferie:
23. des - 03. jan
Vinterferie:
uke 8
Påskeferie:
29. mars - 5. april
Siste skoledag:
22. juni

Undervisningsfrie dager og fridager

  • 31.okt. - Humanitær dag
  • 1.11 - fridag for elever
  • 1. 13. 17. og 24. mai

Studiedag/heldagsprøver

  • Fredag 29.11

Muntlig eksamen

  • Torsdag 11. 6 (VG3)
  • Tirsdag 16.6 (VG3)
  • Fredag 19.06 (VG1 og VG2)

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2018-2021

Aktivitet / Skoleår

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Skolestart 16. august 20. august 18. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 24. des - 02. jan 23. des - 01. jan 23. des - 03. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 15.-22. april 6.-13. april 29. mars - 5. april
Siste skoledag 21. juni 23. juni 22. juni
Fridager 1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
1. mai
17. mai
21. mai
01. juni

1. mai
13. mai
17. mai
24. mai