Vi ønsker våre elever velkommen til skolestart 18. august!

Oppmøte i auditoriet: Vg1 kl. 8.30, Vg2 kl. 12.00 og Vg3 kl. 12.30 Timeplanen er underarbeid og er klar til første skoledag.