Temakvelder for foreldre med ungdom som har høyt fravær eller ikke får til å gå på skolen.

Helsetjenester for barn og unge i Bærum kommune ønsker velkommen til temakvelder for foreldre med ungdom som har høyt fravær eller ikke går på skolen.

Tilbudet er spesielt rettet mot foreldre som har ungdom der skolefraværet antas å være av psykososial art. Målet er å gi foreldre påfyll og hjelp til å håndtere foreldrerollen. Foreldre, bonusforeldre og andre foresatte ønskes hjertelig velkommen. Skilte foreldre som samarbeider om omsorgen er velkommen til å møte sammen.

4 temakvelder:

Onsdag 04. mars: Høyt skolefravær: årsaker, når det er grunn til alvorlig bekymring, hjelpetilbud, hvordan ta vare på seg selv i en vanskelig situasjon.

Onsdag 11. mars: Om motivasjon og endring, hvordan kommunisere med ungdom, hvordan komme videre i fastlåste situasjoner. I tillegg blir det informasjon fra Utekontakten, Anja Proskurnick.

Onsdag 18. mars: Fortsettelse av temakveld nr.2. I tillegg blir det informasjon fra Utekontakten, Anja Proskurnick.

Onsdag 01. april: Spill, sosiale medier og nettbruk med representanter fra Spillhuset.

 

Tid:

Kl. 17.30 – 19.30 alle datoer.

Sted:

Brynsveien 88, inngang H, 1346 Gjettum.

Kontaktinformasjon:

Påmelding og evt spørmsål til ressursteamforungdom@baerum.kommune.no

Opplegget holdes av Ressursteam for ungdom, Helsetjenester for barn og unge. Tilbudet er gratis.