Dønski-elever på European Youth Parlament 2019

110 delegater var samlet for å bli kjent med organisasjonen og hvordan arbeidet i EYP foregår. Negin Moradi, Casper Østli Borgen og Anis Bashir fra 3STB og 3STC er representanter fra Dønski.

Europeisk ungdomsparlament (EYP) er en internasjonal organisasjon hvor samarbeid og politikk er sentrale arbeidsområder. De har som formål å spre bevissthet rundt europeisk politikk, skape debatt og engasjement hos elever i den videregående skolen.