Digital opplæring på Dønski

Alle skoler i Norge er stengt t.o.m. 13. april. Her er oppdatert informasjon om hvordan vi organiserer skolehverdagen etter stengingen på grunn av koronasituasjonen.

Nærmere informasjon fra Utdanningsdirektoratet finner du her. På Dønski fortsetter vi med digital undervisning for elevene.

* Skoledagen gjennomføres i utgangspunktet etter oppsatt timeplan.

* Elever logger seg på It’s Learning eller Teams og leverer de oppgaver som er lagt ut etter de avtaler som er gjort med faglærer. Hvis ikke dette gjøres, vil det registreres fravær fra timene.

* Hvis elever av helsegrunner ikke kan delta i planlagte aktiviteter, skal foresatte til elever under 18 år sende e-post til post@donski.vgs.no med kopi til kontaktlærer samme dag. Elever over 18 år sender selv e-post på samme måte.

* I undervisningstiden eller i andre tidspunkt som avtales mellom lærer og elever, vil faglærere være tilgjengelig på It’s learning, Teams, sms/Messenger eller telefon for veiledning og spørsmål fra elever.

* Kontaktlærer holder jevnlig kontakt med sine elever. Det holdes klassens time i Teams hver onsdag kl. 11.30.

Utdanningsdirektoratet har bestemt at fravær som registreres så lenge skolen er stengt, ikke vil komme med på vitnemålet til elevene. Dette gjelder fra 13. mars.

På grunn av faren for smittespredning, vil det ikke være mulighet til å komme på skolen, f.eks. for å hente glemte læremidler. Læremidler vil være mulig å skaffe ved hjelp av digitale løsninger. Ta kontakt med faglærer hvis dere mangler læremidler.

Ved behov for tekniske spørsmål knyttet til opplæringen følgende personer tilgjengelige:

* IT-support: IKT-ansvarlig Trygve Frantzen på telefon mellom kl. 9 og 12 hver dag. Tlf. nr. 45218872. Se også ofte stilte IT-spørsmål her.

* Digitale læremidler: Bibliotekar Pernille Stig: pernille.dullerud.stig@donski.vgs.no

* It’s Learning: Monica Weisæth: Monica.Renee.Stenberg.Weisath@donski.vgs.no

Det er viktig at elevene og foresatte tar kontakt med skolen på vanlig måte hvis dere har spørsmål. Vi vil også opprettholde kontakten fra vår side gjennom kontaktlærer og andre personer på skolen. Hjemmesiden blir hovedkanal for informasjon, men vi vil også sende oppdateringer pr. e-post. Vi anbefaler å sjekke hjemmesiden daglig.

Skolens telefon er betjent mellom 10.00 og 14.00. Tlf.nr. 67806000.

Rektor Anders Lindhjem-Godal kan kontaktes på tlf 96746876.