Trenger du noen å snakke med?

For mange kan dette være en krevende periode. Vi er tilgjengelige på telefon og mail for å gi deg råd og veiledning. Her finner du også en liste over hjelpetelefoner og nettsider hvis du trenger noen å snakke eller chatte med.

For å snakke med miljøarbeider Ingvild, send mail til Ingvild.johnsrud.våge@donski.vgs.no, så tar hun kontakt med deg.

Rådgiver Knut er tilgjengelig fra 8-16 på telefon 97043034 og på mail knut.bjornstad.bergum@donski.vgs.no

Rådgiver Sigrun er også tilgjengelig på telefonnummer 400 12 083 og på mail sigrun.kalvo@donski.vgs.no

Hjeletelefoner og nettsider:

  • Alarmtelefon for barn og unge: 116 111
  • Alarmtelefonens sms-tjeneste er gjenåpnet: 41716111
  • Kors på halsen: 8000 333 21
  • Utekontakten: 67 55 10 20
  • Helsestasjon for ungdom: 67503270
  • Sidemedord.no
     

Koronaviruset påvirker driften i skolehelsetjenesten

Helsesykepleierne på alle skoler er inntil videre omdisponert til andre oppgaver i kommunen. Planlagte oppgaver, aktiviteter og avtaler er foreløpig utsatt.

Har du spørsmål, eller du trenger råd og veiledning, ta kontakt på tlf.: 415 16 819   

Mer informasjon finner du her.