Korona-situasjonen: Alle eksamener for videregående skole er avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse skriftlige og muntlige i eksamener i videregående skole våren 2020. Privatisteksamener skal gjennomføres. Informasjon om eksamen og vitnemål finner du her.

Alle elever får fullverdig vitnemål selv om eksamen avlyses. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.

Kunnskapsdepartementet vurderer om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Beslutning om dette vil komme etter påske.

Eksamen for privatister skal gjennomføres

Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for gjennomføring av privatisteksamen. Vi legger ut informasjon så snart vi vet mer.

Les mer om eksamen, vitnemål og standpunktkarakter på Utdannignsdirektoratets nettsider.

.