Dønski åpner for skoleundervisning fra og med tirsdag 12.05

Fra og med tirsdag 12.05 åpner vi for undervising på skolen. For å ivareta smittevernhensynet i best mulig grad vil vi gjennomføre en kombinasjon av undervisning på skolen og digital undervisning fram til sommeren. Les viktig informasjon om retningslinjer og plan for undervisningen her.

Fra og med tirsdag 12.05 åpner vi for undervising på skolen. Nedenfor vil dere se plan for de neste ukene og viktige retningslinjer for gjennomføring av skoledagen.

Fram til sommeren vil elevene ha en kombinasjon av skoleundervisning og digital undervisning. Vi vil omtrent ha halvparten av elevene på skolen hver dag. Den digitale undervisningen følger de rammene som elevene er vant til. Utenom heldagsprøve vil vanlig timeplan følges.

Smitteverntiltak for undervisning på skolen

Det er tre viktige retningslinjer for at vi skal kunne drive forsvarlig opplæring på skolen:

  • Syke personer skal ikke være på skolen
  • God hånd- og hostehygiene for elever og ansatte
  • Redusert kontakt mellom personer

Alle elever og ansatte må overholde avstandsregel på minst 1 meter. For å få til dette vil vi i stor grad dele klassene i to klasserom, evt. ha større lokaler. Det vil bli laget en egen plan for hvilke rom som brukes den enkelte dag.

Kantine og bibliotek skal ikke brukes som oppholdsrom i friminutt. Gangene brukes kun for å forflytte seg til timene. I friminutt skal elevene gå utendørs eller bli på klasserommet. Vi vil ha voksenbemanning for å sikre at smittevernregler blir fulgt.

For aktivitetsfag innen idrettsfag og kroppsøving gjelder egne regler for smittevern.

Vi regner med at alle elevene er godt vant med smitteverntiltakene og at vi sammen skal klare å sikre en god og trygg avslutning av skoleåret.

Se vedlegg i sidemenyen for utdyping av våre retningslinjer for smittevern og timeplan fra uke 20

Med forbehold om endringer!

Rammene for digital hjemmeundervisning finner du her.