Vi ønsker alle elever velkommen tilbake til Dønski fra tirsdag 2.6!

Vi følger føringer fra nasjonale myndigheter og starter undervisning etter vanlig timeplan med oppmøte på skolen for alle elever f.o.m. tirsdag 2.6. Fram til sommeren vil undervisningen følge normal timeplan.

Enmetersgrensen gjelder ikke lenger i klasserommene, noe som betyr at elevene kan følge sine klasser og grupper i sine vanlige klasserom. Ellers følger vi de smitteverntiltakene som elevene har blitt vant til i løpet av de siste ukene.

 

Det er tre viktige retningslinjer for at vi skal kunne drive forsvarlig opplæring på skolen:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen
  2. God hånd- og hostehygiene for elever og ansatte
  3. Redusert kontakt mellom personer

Kantine og bibliotek skal ikke brukes som oppholdsrom i friminutt. Gangene brukes kun for å forflytte seg til timene. I friminutt skal elevene gå utendørs eller bli på klasserommet. Vi vil ha voksenbemanning for å sikre at smittevernregler blir fulgt.

For aktivitetsfag innen idrettsfag og kroppsøving vil det kunne bli egne tiltak for smittevern.

Vi regner med at alle elevene er godt vant med smitteverntiltakene og at vi sammen skal klare å sikre en god og trygg avslutning av skoleåret.

Se vedlegg for utdyping av våre retningslinjer for smittevern.