Temakvelder for foreldre med ungdom som av ulike grunner ikke får til å gå på skole for tiden

Målgruppen er foreldre til ungdom som har høyt skolefravær eller som ikke går på skole (ungdomsskole og videregående). En del ungdom faller ut av skolen - og blir værende hjemme over tid. Dette kan ha mange årsaker. Vårt tilbud retter seg mot foreldre til ungdom der skolefraværet antas å være av psykososial art. Målet med temakveldene er å gi foreldre påfyll og hjelp til å håndtere foreldrerollen. Møtene er et tilbud til foreldre, bonusforeldre og andre foresatte. Skilte foreldre, som samarbeider om omsorgen, er velkomne til å møte sammen. Opplegget går over fire ganger, og holdes av Ressursteam for ungdom, Helsetjenester for barn og unge. Tilbudet er gratis.

4 temakvelder

1. Høyt skolefravær: årsaker, når er det grunn til alvorlig bekymring, hjelpetilbud, hvordan ta vare på seg selv i en vanskelig situasjon.

2. Om motivasjon og endring, hvordan kommunisere med ungdom, hvordan komme videre i fastlåste situasjoner. I tillegg blir det informasjon fra leder av Oppfølgingstjenesten, Pål Gustavsen.

3. Fortsettelse av temakveld nr.2. I tillegg blir det informasjon om gruppetilbud fra Jan Karlsen i Utekontakten.

4. Spill, sosiale medier og nettbruk – med representanter fra Spillhuset.

Etter de fire temakveldene får alle som ønsker det tilbud om 1-2 individuelle konsultasjoner for å drøfte sin situasjon. Dersom det er interesse for det, vil det være mulig å møtes i grupper i etterkant.

Dato og tidspunkt

  • Torsdag 21. mars
  • Onsdag 3. april
  • Torsdag 11. april
  • Onsdag 24. april

Kl.17.30 - 19.30 alle datoer.


Sted

Brynsveien 88, inngang H, 1346 Gjettum.


Kontaktinformasjon

Påmelding og evt spørsmål til ressursteamforungdom@baerum.kommune.no


Ressursteam for Ungdom Hanne Naug Ingrid Greve Kostøl
Psykologspesialist Psykolog