Gjennomføring av Ungdata

I uke 11 og 12 gjennomføres undersøkelsen Ungdata. Den skal gi ny kunnskap om ungdommenes oppvekstvilkår. Denne kunnskapen kan videre bidra til forskning og en større forståelse av våre elevers livssituasjon. Les gjerne vedlagt informasjon om undersøkelsen!