Nyheter

Temakvelder for foreldre med ungdom som ikke får til å gå på skolen

Bærum kommune arrangerer fire temakvelder om fravær, kommunikasjonog nettbruk. Oppstart 14. september.

Samuel Messie

Samuel Massie for VG1 i auditoriet 7.september kl. 8:30

Samuel Massie forteller fra boka si "Hold fast"; om det å gå på skole, om nedturer og oppturer og om mestring.

Velkommen til foreldremøte for VG1 og VG2

7. september inviteres foreldre/foresatte i VG1 til møte i auditoriet kl. 18. VG2 er velkomne kl. 19.

Fasade med skilt, Dønski videregående skole

Velkommen til skolestart 17. august

Her finner du en oversikt over hva som skal skje de første skoledagene. VG1 møter i auditoriet kl 9:00. VG2 møter kl. 12:00. VG3 møter kl. 13:00

Har du spørsmål om skoleplass?

Henvendelser angående opptak rettes til Bente Granheim pr e-post (bente.karin.granheim@donski.vgs.no) eller telefon (98074197).

Vitnemål VG3

VG3-elever kan hente vitnemålet på kontoret i 2. etasje fra torsdag 23. juni

Inntaksbrosjyre

Har du søkt skoleplass?

9. juni får du som har søkt videregående skole beskjed om du har fått skoleplass. Dette ser du ved å logge inn på www.vigo.no. Husk at du må svare på tilbud om plass innen 18. juli.

Elev-PC til skolestart

Alle elever i de videregående skolene i Akershus skal ha en bærbar datamaskin. Elevene eier datamaskinene selv. Elever som skal begynne i Vg1 må sørge for å skaffe seg en datamaskin til skolestart.

Mulighet for digital signatur fra foreldre på svarbrev fra Lånekassen

Hvis foreldre oppretter en digital postkasse før eleven søker om stipend fra Lånekassen, kommer svarbrevet elektronisk og kan signeres digitalt.

Grilling i skolegården

Pølsefest!

Onsdag 1. juni arrangerte elevrådet tradisjonen tro pølsefest for alle skolens elever og ansatte i strålende solskinn