Offentliggjøring av karakterer og klagebehandling

Dette er frister og aktuelle datoer som gjelder våren 2019.

Vg3 studiespesialiserende/idrett

Standpunktkarakterer

Offentliggjøres på Skolearena fredag 7. juni kl. 14.00

Hurtigklagefrist

Tirsdag 11. juni kl. 14.00

Ordinær klagefrist

Mandag 17. juni kl. 14.00

Eksamenskarakterer

Offentliggjøres på Skolearena fredag 21. juni. kl. 09.00.

Hurtigklagefrist på skriftlig eksamen

Mandag 24. juni kl. 09.00

Da karakteren også kan settes ned etter klagebehandling, bør du spørre din faglærer om råd før 21. juni (som er siste arbeidsdag for lærerne).

Ordinær klagefrist på skriftlig eksamen

Torsdag 4. juli kl. 09.00

Hurtigklagefrist på muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Fredag 14. juni kl. 14.00

Ordinær klagefrist på muntlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen

Fredag 21. juni kl. 14.00


Vg2 studiespesialiserende/idrett

Standpunktkarakterer

Offentliggjøres på Skolearena torsdag 20. juni kl. 14.00.

Klagefrist

Søndag 30. juni kl 14.00

Eksamenskarakterer

Offentliggjøres på Skolearena torsdag 20. juni kl. 14.00.

Klagefrist på skriftlig eksamen

Søndag 30. juni kl. 14.00

Klagefrist på muntlig eksamen

Søndag 30. juni kl. 14.00


Vg1 studiespesialiserende/idrett

Standpunktkarakterer

Offentliggjøres på Skolearena torsdag 20. juni kl. 14.00.

Klagefrist

Fredag 28. juni kl. 14.00

Eksamenskarakterer

Offentliggjøres på Skolearena torsdag 20. juni kl. 14.00.

Klagefrist skriftlig eksamen

Søndag 30. juni kl 14.00

Klagefrist muntlig eksamen

Søndag 30. juni kl 14.00


Felles for alle klager

  • Alle typer klager skal sendes til rektor.
  • Hvis du klager på standpunktkarakter, eller på karakter til muntlig-, muntlig-praktisk- og praktisk eksamen, bør klagen begrunnes. Klagen må være skriftlig, undertegnet, skrevet på PC og datert. Bruk skjema på hjemmesiden.
  • Hvis du klager på karakter til skriftlig eksamen, er det ikke nødvendig å begrunne klagen.