Offentliggjøring av karakterer og klagebehandling

Dette er frister og aktuelle datoer som gjelder våren 2020.

Vg3 studiespesialiserende/idrett

Standpunktkarakterer

Offentliggjøres i VIS fredag 12. juni kl. 09.00

Hurtigklagefrist

Mandag 15. juni kl. 12.00

Ordinær klagefrist

Mandag 22. juni kl. 09.00

 


Vg2 studiespesialiserende/idrett

Standpunktkarakterer

Offentliggjøres i VIS fredag 19. juni kl. 09.00

Klagefrist

Mandag 29. juni kl. 09.00

 


Vg1 studiespesialiserende/idrett

Standpunktkarakterer

Offentliggjøres i VIS fredag 19. juni kl. 09.00

Klagefrist

Mandag 29. juni kl. 09.00

 


Felles for alle klager

  • Alle typer klager skal sendes til rektor.
  • Hvis du klager på standpunktkarakter bør klagen begrunnes. Klagen må være skriftlig, undertegnet, skrevet på PC og datert. Bruk skjema i sidemenyen.