Regler og rutiner ved heldagsprøver og eksamen

Sett deg godt inn i reglene og rutinene på forhånd slik at du er forberedt.

Generelt

Oppgaven deles ut på papir og skrives normalt i Microsoft Word. Nettet vil være stengt hele dagen - om nødvendig stenges nettet dagen før om ettermiddagen.
Tilknytning til nettverk under prøvene, anses som juks. Elevene har plikt til å melde fra hvis de er på nett når de vet at dette ikke er lov.

Forberedelser før prøvene

Geogebra og iFinger skal være lastet inn før prøvedagen
Du kan før prøvedagen laste ned dokumenter og notater på egen pc. Husk regler for kildebruk dersom du bruker dette!
Du har ansvar for at din pc er i brukbar stand på prøve/eksamensdagen. Vg3-elever må bruke skole-pc'en ved prøven/eksamenen.

På prøvedagen

Mobiltelefoner skal ligge framme på kateteret og være avslåtte. Skjermene på pc/mac skal være synlige for vakten.

Høretelefoner

Det er ikke tillatt å bruke høretelefoner for lyd (uten spesiell tillatelse), ekstern mus, minnepenn eller andre usb-enheter. Det er kun lader som skal være tilkoblet pc'en.
Mobile nettverk (eller annet som gjør det mulig å kommunisere) skal ikke benyttes.

Kontrollrutiner under heldagsprøven

Et kontroll-team vil gå runder for å bistå vaktene i de enkelte rom. Teamet har it-kyndig personale og skal bidra til å avsløre forsøk på juks. Les mer Her.

Konsekvenser ved brudd på reglene

Brudd på reglene blir meldt til skolens ledelse, og prøven kan bli annullert.

Innlevering av heldagsprøver

Besvarelsen skal ha topptekst eller bunntekst med sidetall, fag og navn.
Eleven må lagre besvarelsen lokalt på sin pc.
Eleven skal levere oppgaven i en mappe læreren har opprettet på faget i It's learning.
Vakten må åpne nettet for eleven og overvåke innleveringen for å sikre at riktig  dokument blir levert på riktig måte.

Innlevering av eksamen

Besvarelsen skal ha topptekst eller bunntekst med sidetall, fag og navn.
Eleven må lagre besvarelsen lokalt på sin pc.
Eleven skal levere oppgaven via en nettadresse han/hun får oppgitt på eksamensdagen.
Vakten må åpne nettet for eleven og overvåke innleveringen for å sikre at riktig  dokument blir levert på riktig måte.