Regler og rutiner ved heldagsprøver og eksamen

Sett deg godt inn i reglene og rutinene på forhånd slik at du er forberedt.

Generelt

 • Oppgaven deles ut på papir og skrives normalt i Microsoft Word.
 • Nettet vil være stengt hele dagen - om nødvendig stenges nettet dagen før om ettermiddagen.
 • Tilknytning til nettverk under prøvene anses som juks. Elevene har plikt til å melde fra hvis de er på nett når de vet at dette ikke er lov.

Forberedelser før prøvene

 • Geogebra og iFinger skal være lastet inn før prøvedagen
 • Du kan før prøvedagen laste ned dokumenter og notater på egen pc. Husk regler for kildebruk dersom du bruker dette!
 • Du har ansvar for at din pc er i brukbar stand på prøve/eksamensdagen. Vg3-elever må bruke skole-pc'en ved prøven/eksamenen.

På prøvedagen

 • Mobiltelefoner skal ligge framme på kateteret og være avslåtte.
 • Skjermene på pc/mac skal være synlige for vakten.

Høretelefoner

 • Det er ikke tillatt å bruke høretelefoner for lyd (uten spesiell tillatelse), ekstern mus, minnepenn eller andre usb-enheter. Det er kun lader som skal være tilkoblet pc'en.
 • Mobile nettverk (eller annet som gjør det mulig å kommunisere) skal ikke benyttes.

Kontrollrutiner under heldagsprøven

 • Et kontroll-team vil gå runder for å bistå vaktene i de enkelte rom. Teamet har it-kyndig personale og skal bidra til å avsløre forsøk på juks. Les mer om konsekvenser ved fusk her.

Konsekvenser ved brudd på reglene

 • Brudd på reglene blir meldt til skolens ledelse, og prøven kan bli annullert.

Innlevering av heldagsprøver

 • Besvarelsen skal ha topptekst eller bunntekst med sidetall, fag og navn.
 • Eleven må lagre besvarelsen lokalt på sin pc.
 • Eleven skal levere oppgaven i en mappe læreren har opprettet på faget i It's learning.
  Vakten må åpne nettet for eleven og overvåke innleveringen for å sikre at riktig  dokument blir levert på riktig måte.

Innlevering av eksamen

 • Besvarelsen skal ha topptekst eller bunntekst med sidetall, fag og navn.
 • Eleven må lagre besvarelsen lokalt på sin pc.
 • Eleven skal levere oppgaven via en nettadresse han/hun får oppgitt på eksamensdagen.
 • Vakten må åpne nettet for eleven og overvåke innleveringen for å sikre at riktig  dokument blir levert på riktig måte.