Fagvalg

Her finner du en kort oversikt over Utdanningsprogram for studiespesialisering og de valgmulighetene du har etter Vg1. Deretter følger reglene som gjelder for valg av programfag i Vg2 og Vg3. Siste del  informerer om de enkelte programfagene du kan velge mellom ved vår skole.