Mistanke om fusk

Det er et viktig prinsipp ved mistanke om fusk at eleven skal få anledning til å forklare seg.

Når mistanke om fusk oppstår, skal:

  1. Faglærer ta opp forholdet med elev
  2. Faglærer gjøre avtale om et møte mellom elev, faglærer og rektor eller assisterende rektor
  3. Hvis det konkluderes med forsøk på fusk, setter faglærer anmerkning og informerer kontaktlærer
  4. Kontaktlærer sender varsel om fare for nedsatt atferdskarakter
  5. Klasselærerråd treffer vedtak om nedsatt atferdskarakter