Studieturer i skolens regi

På turer i skolens regi er det flere forhold som er viktige å ta i betraktning. Prioritet nummer 1 er elevenes sikkerhet. Andre forhold som er viktige, er at alle er med på å legge til rette for et godt faglig utbytte av turen.

  • Skolereglementet gjelder hele døgnet. 
  • Det er totalforbud mot alkohol og andre rusmidler
  • Alle avtaler med faglærer, evt. lærere på lokal skole og vertsfamilie, må overholdes.
  • Hvis ikke annet er oppgitt av faglærer som er med på turen, er innetiden 22.00 alle dager.

Brudd på reglementet kan bli vurdert til alvorlig (jfr. skolereglementet § 8) eller særlig
klanderverdig (jfr. forskrift til opplæringsloven §3-5), og dermed føre til nedsatt karakter i
orden og/eller adferd og bortvisning etter hjemkomst, dette uten ytterligere varsel.

Ta kontakt med lærer hvis du har spørsmål til hva som er akseptabelt/ikke akseptabelt.