Særskilt språkopplæring

Minoritetsspråklige elever har rett til særskilt norskopplæring dersom de ikke har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge ordinær opplæring.

Rett til særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter er hjemlet i opplæringsloven § 2-8 for grunnskolen, § 3-12 for videregående opplæring og i privatskoleloven § 3-5. Om nødvendig har elevene også rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring i en overgangsperiode.

Dette skal være en overgangsordning inntil du har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen. Særskilt norskopplæring skal være det fremste virkemiddelet for elever som ikke kan følge undervisning gitt på norsk.

Skolen må kartlegge og vurdere dine norskspråklige ferdigheter for å kunne gi deg et riktig undervisningstilbud.

Mer informasjon om særskilt språkopplæring på norsk

Mer informasjon om særskilt språkopplæring på engelsk

Mer informasjon om særskilt språkopplæring på fransk

Mer informasjon om særskilt språkopplæring på somali

Mer informasjon om særskilt språkopplæring på arabisk

Mer informasjon om særskilt språkopplæring på urdu

Mer informasjon om særskilt språkopplæring på polsk

Mer informasjon om særskilt språkopplæring på dari

Mer informasjon om særskilt språkopplæring på thai

Mer informasjon om særskilt språkopplæring på tigrina

Mer informasjon om særskilt språkopplæring på tamilsk

Mer informasjon om særskilt språkopplæring på russisk

Mer informasjon om særskilt språkopplæring på litauisk

Mer informasjon om særskilt språkopplæring på kurdisk/sorani