Skolens ledelse

Rektor og assisterende rektor

Anders Lindhjem-Godal er rektor på Dønski videregående skole.
Rektor er skolens øverste pedagogiske og administrative leder.
Han har ansvar for at skolen drives i tråd med gjeldende lov og regelverk.

Eric Askildsen er assisterende rektor og avdelingsleder for realfag på Dønski videregående skole.
Assisterende rektor er rektors stedfortreder med ansvar for inntak, oppfølging av elevrådet og brukerundersøkelser. Som avdelingleder for realfag har han ansvar for det faglig-pedagogiske arbeidet på avdelingen og for skolens planarbeid.

Øvrig ledelse

Gro Gudmundsen Eri er avdelingsleder for tilrettelagt opplæring og leder for pedagogiske støttefunksjoner
Hun har ansvar for eksamen og vitnemål.

Inger Skottene Møllerløkken er avdelingsleder for språk, samfunns- og økonomifag
Hun har ansvar for elevtjenesten, internasjonalisering, det faglig-pedagogiske arbeidet på avdelingen og for skolens planarbeid.

Ane Weideborg er avdelingsleder for idrettsfag
Han har ansvar for det faglig-pedagogiske arbeidet på avdelingen og for skolens planarbeid.

Taran Kjeldsen er administrativ leder
Hun har ansvar for skolens økonomi og personaladministrasjon.