Læringsmiljø

Gode relasjoner er en av de viktigste faktorene for læring. Det gjelder både for relasjonen mellom elev-lærer og mellom elev-elev. Vi har et oversiktlig miljø hvor vi legger vekt på åpenhet og raushet.

Vi er et personale som hver dag jobber for at elevene våre skal ha det bra på skolen. I tillegg til det som foregår i klasserommene, har vi i løpet av året flere aktiviteter som involverer hele skolen:

  • VI-uke med bl.a. foredrag og kanonballturnering
  • Aktivitetsdag på Kalvøya 
  • Juleverksted på biblioteket siste skoledag før jul
  • Skidag 
  • Internasjonal dag med mat, musikk og foredrag 
  • Pølsefest i skolegården