Dønskimodellen

Dette er hva vi forventer av deg mens du er elev hos oss:

Faglig

 • at du er aktiv og deltar i alle vurderingssituasjoner
 • at du gjør oppgaver og innleveringer innenfor fristene
 • at du tar kontakt med faglærer ved behov
 • at du deltar i planlegging og klassediskusjoner om strategier og tiltak for god læring

Fravær

 • at du melder fra til faglærere og kontaktlærer samme morgen på mail eller It's learning
 • at du gjør om timefravær til hele dager når det er aktuelt
 • at du ved 3. fravær møter til samtale med kontaktlærer (foresatte varsles hvis du er under 18 år)
 • at du leverer søknad om permisjon til kontaktlærer hvis du har behov for det

Orden

 • at du har klart nødvendig utstyr når økta starter
 • at du har det ryddig der du sitter og når du forlater plassen din når økta er slutt
 • at du har lås til bokskapet ditt og tar ansvar for dine eiendeler og bøker du har lånt av skolen

Atferd

 • at du er høflig mot alle rundt deg