Kontakt med foreldre/foresatte

Et bra samarbeid mellom hjem og skole er viktig for elevenes læring. Vi legger derfor til rette for tett og god kontakt med elevenes foreldre eller foresatte.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 67 80 60 00 eller via e-post: post@donski.vgs.no.

Kontaktlærer

Alle elever er knyttet til en kontaktlærer.

Kontaktlærer kan kontaktes når som helst gjennom skoleåret, enten pr. mail, telefon eller ved å avtale egne møter. I tilfelle der skolen har behov for kontakt med hjemmet, er det viktig at skolen har korrekt kontaktinformasjon. Denne gis på kontaktskjema som fylles ut ved skolestart av eleven selv. 

Foreldre til ikke-myndige elever på Vg1 og Vg2 inviteres til en samtale med kontaktlærer. Den handler om hvordan eleven arbeider til daglig og elevenes kompetanse i fagene. Eleven har rett til å være med i samtalen.

Foreldremøter

Skolen inviterer foreldre/foresatte til elever i VG1 og VG2 til foreldremøte i september. De får en orientering om skolen, opplæringen og foreldremedvirkning.

Foreldre til ikke-myndige elever

Foreldre til ikke-myndige elever skal muntlig eller skriftlig få:

  • varsel om elevens fravær (regler for tilstedeværelse)
  • varsling dersom det ikke er grunnlag for vurdering i fag eller fare for nedsatt i orden og adferd