Pedagogisk profil

Vi jobber for å være tett på og med en tydelig klasseledelse. Smart bruk av IKT og tverrfaglighet bidrar til variasjon i undervisningen.

Tett på

Forskningen viser at en god relasjon mellom elev og lærer er en av de viktigste faktorene for at læring skal skje. Vi legger derfor vekt på å se hver enkelte elev med fokus på å løfte elevens kompetanse. Dette gjør vi ved å ha en tett oppfølging av både faglig utvikling og tilstedeværelse.

Klasseledelse

I tråd med prinsippene for Den gode Akershuskolen, legger vi vekt på en klar og tydelig klasseledelse. Læreren er leder, men elevene skal medvirke når det gjelder planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen. På den måten får vi til gode læringsmiljøer. 

Smart læring ved bruk av IKT

Vi har fokus på at IKT-bruken skal gi en merverdi i skolehverdagen. Ved å bidra til gode digitale ferdigheter hos elever og personale legger vi til rette for smart læring. Med Office365 har vi mulighet til deling av dokumenter. Det åpner opp for samarbeid mellom elever og for veiledning underveis fra lærer.  Digitale løsninger gir også mulighet for variasjon i undervisningen. Det fremmer motivasjon og engasjement. Skolen har en egen IKT-plan. Se vedlegg.

Tverrfaglighet

Skolen legger til rette for samarbeid mellom lærerne. Dette gjenspeiles i undervisningen i form av tverrfaglige prosjekter som dekker flere kompetansemål fra Læreplanen samtidig.